Clarvision: Payroll

Calculează salariile corect și rapid, folosind reguli configurabile

Despre Clarvision Payroll

Clarvision Payroll, modulul suitei dedicat gestiunii resurselor umane, este un tool care facilitează managementul angajaților și contribuie la automatizarea și simplificarea proceselor de salarizare, reducând timpii de lucru, complexitatea și volumul de muncă manuală. Clarvision Payroll propune modele inovative de lucru cu resursele și oferă o mai mare vizibilitate privind costurile (absențe, ore suplimentare, ore lucrate, profit, etc.) și clarifică viziunea managerilor asupra dezvoltării angajaților.

Peste 100.000 de salariați sunt gestionați prin intermediul Clarvision Payroll, iar peste 2.000 de utilizatori folosesc lunar acest program de salarizare. Indiferent de dimensiunea companiei dumneavoastră sau de sectorul de activitate, soluția noastră deservește nevoile de business din zona de salarizare, putând fi folosită atât în cadrul sistemului core Clarvision ERP cât și independent de acesta.

8 motive pentru care clienții noștri aleg Clarvision Payroll:

UX Simplu
Interfaţa programului este uşor de utilizat şi configurat de orice persoană din cadrul companiei dumneavoastră

Flexibil
Față de nevoile clienților, adaptabilitate la modelul de lucru al fiecărei companii, raportare personalizată și configurări preferințe

Configurabil
Definire indicatori de salarizare, raportare customizată, câmpuri editabile, alerte preferate

Update-uri legislative prompte
software-ul este mereu la zi cu privire la orice modificare legislativă

Securitatea și protecția datelor
Prin configurarea drepturilor utilizatorilor pe nivele de acces

Multicompany
Permite gestionarea individuală a mai multor companii cu posibilitatea centralizării datelor

Interfațare hardware
Disponibilitate pentru interfațare cu sisteme pontaj, sistem control acces sau alte sisteme ERP

Back-up automat
Care asigură protecția datelor pe termen lung

Funcţionalităţi și module

Rapoarte personalizate

Raportare customizabilă în funcție de parametrii urmăriți ce asigură vizibilitatea în date și uniformitatea între departamente.

Managementul complet al resurselor umane

Selecție și recrutare, dezvoltarea carierei, bază de date cu dosare digitale ale angajaților, calendar de training-uri și formulare de evaluare anuală a acestora, de la obiectiv la rezultat.

Defalcare pe centre de cost

Defalcarea costurilor salariale, interfațarea notei contabile de salarii cu alte sisteme, configurarea constantelor lunare (procent şomaj, procent contribuţii pensii, CAS, etc.)

Acuratețea datelor

Controlul acurateței datelor din certificatele de concediu medical asigurat prin restricțiile impuse de sistem la salvarea datelor și mesajele de avertizare.

Servicii Clarvision ERP
Adaptabilitate și flexibilitate

Calcul salarial ușor de adaptat tuturor spețelor fiscale datorită flexibilității în definirea parametrilor salariali, cu păstrarea istoricului lunar. Include grile de salarii pe categorii cu compensații flexibile sau fixe și un simulator de calcul salarial.

Procese automatizate, timpi reduși de lucru

Generarea automată a declarațiilor 112, 205, a fișierelor pentru REVISAL și INSSE, generarea automată a adeverințelor, calcul automat predefinit al concediilor medicale, FNUASS și FAAMBP.

Import și export simplificat de date

Permite importuri de date din fișiere excel pentru: pontaj, avansuri, prime, rețineri, majorări salarii de încadrare, tichete de masă și exporturi de date în format .xls, .pdf , .doc și .xml.

Sigur

Monitorizează modificările operate în sistem; drepturi la nivel de utilizator.

Simplu

Flexibil și ușor de folosit.

Rapid

Rulează 8.000 de salarii în 60 de secunde.

Vrei să afli mai multe despre modulul Payroll ?

Contactează-ne acum