Clarvision ERP

Un software ERP scalabil, accesibil, flexibil, dedicat companiilor cu specific de producție din România

Despre Clarvision ERP

Conceput și dezvoltat complet în România, Clarvision ERP gestionează întregul proces de producție – de la tehnologia de producție, planificarea și execuţia comenzilor, până la transpunerea acestora în contabilitatea financiară și a costurilor. Clarvision ERP este un software scalabil si flexibil, dispunând de flexibilitatea necesară pentru a se adapta nevoilor și specificului companiei dumneavoastră. Sistemul Clarvision este adresat tuturor companiilor de producție discretă din România.

Sistemul ERP asigură o planificare și urmărire exactă a producției, a stocurilor, a lanţului de aprovizionare, a costurilor și a fluxului de numerar, a termenelor de livrare și onorare a comenzilor către clienții dumneavoastră, în parametri optimi. Odată cu implementarea programului Clarvision veți avea o imagine clară, în timp real asupra tuturor proceselor şi fluxurilor de activităţi din compania dumneavoastră.

Cu ajutorul sistemului Clarvision ERP:

Aveți acces în timp real la situaţia stocurilor, evitaţi stocurile supradimensionate și redundante optimizând lanţul de aprovizionare

Planificaţi și urmăriţi fluxul de numerar și activitatea bugetară la nivelul dorit de detaliere pe centre de cost, comenzi, proiecte

Veți fi mereu aproape de clienții dumneavoastră, onorând comenzile acestora și respectând întotdeauna termenele de livrare stabilite

Simplificați considerabil activităţile de contabilitate financiară şi de gestiune, precum şi evidenţa imobilizărilor

Ajustaţi preţurile ţinând cont de costurile efective şi de cea mai bună ofertă a furnizorilor

Optimizați managementul resurselor umane, având inclusiv informații concrete asupra eficienței fiecărui loc de muncă

Îmbunătățiți managementul calităţii și trasabilitatea fabricaţiei produselor

Optimizaţi și planificaţi producţia în detaliu în concordanţă cu prioritatea comenzilor

Dețineți controlul asupra respectării normelor de timp şi de consum

De ce clienții aleg implementarea Clarvision ERP


Expertiza echipei de implementare și experiența de peste 14 ani demonstrată în proiecte de implementare similare

Portofoliul nostru cuprinde peste 200 de proiecte de implementare în Romania efectuate cu succes.

Este o soluție de nișă

Acest software ERP pentru producție este dezvoltat conform specificului ariei de business pe care o deservește. Clarvision ERP tratează în detaliu fiecare flux și proces din cadrul companiilor cu specific de producție, acoperind toate provocările întâmpinate în gestiunea afacerii dumneavoastră.

Metodologie de implementare ca sumă a celor mai bune practici în domeniu

Cristalizată în peste 200 de proiecte de implementare software ERP în fabricile din România metodologia de proiect cuprinde 5 etape clare, măsurabile, fiecare finalizându-se cu acceptanța clientului. Cu siguranță cea mai importantă etapă este concepția, cea mai consumatoare de timp este migrarea datelor și cea mai așteptată este GoLive-ul.

Este dezvoltat în România pentru piața românească

Ținând cont de specificul național, de modurile de abordare specifice și de nevoile clienților noștri.

Solutii Clarvision ERP
Contribuie la responsabilizarea utilizatorilor și la o mai bună organizare a activității acestora

Clarvision ERP oferă soluții în baza bunelor practici romanești din diverse industrii, permițând configurarea și implementarea propriilor proceduri de organizare și control al fluxurilor interne.

Creat și dezvoltat continuu împreună și pentru clienții noștri

Clarvision ERP este mereu adaptat cerințelor și nevoilor clienților noștri. Sugestiile aduse de partenerii noștri contribuie la dezvoltarea și îmbunătațirea continuă a sistemului nostru.

Mentenanță și suport respectând cele mai înalte standarde în domeniu

Trasabilitatea incidentelor, monitorizarea ticketelor, acces la baza de date soluţii acordate, la suportul de curs sau la soluţii privind modelări standardizate sunt doar o parte din beneficiile sistemului de ticketing ClarvisionServiceDesk.

Se adaptează ușor noilor strategii de dezvoltare ale companiei

Fiind un program informatic modular de tip multicompanie este adaptabil oricărei provocări ale afacerii dumneavoastră prin implementarea unor module noi sau prin configurarea noilor societăți gestionate.

Management integrat