Protecția datelor și politica de confidențialitate

Documentul de față reprezintă politica de confidențialitate adoptată de către NTT DATA ROMANIA. Aplicabilitatea acesteia este limitată la pagina web NTT DATA ROMANIA, aceasta nefiind aplicabilă link-urilor care redirecționează către alte pagini web. NTT DATA ROMANIA colectează și folosește date personale cu caracter personal care provin de la utilizatorii în scopul oferirii de servicii și desfășurării activității. Aceste date au ca sursă de proveniență angajați actuali, foști și potențiali, clienți, furnizori, persoane care acceasează pagina web precum și alte persoane cu care comunicăm. NTT DATA ROMANIA depune eforturi pentru a asigura confidențialitatea și protecția datelor dumneavoastră. Documentul de față detaliază practicile NTT DATA ROMANIA cu privire la politica de confidențialitate.

Ce fel de date personale colectează NTT DATA ROMANIA

NTT DATA ROMANIA colectează date personale în scopul sau pentru:

Realizarea de analize de piață, studii și evenimente cu caracter promoțional
• Gestionare, administrare, în scopuri juridice
• Referințe clienți respectiv pentru a vă oferi servicii mai bune
• Identificare potențiali candidați
Colectăm date cu caracter personal pe care le oferiți în mod voluntar, pe parcursul utilizării serviciilor noastre, prin intermediul formularelor de contact, CV-uri sau atunci când ne transmiteți detaliile dumneavoastră prin intermediul e-mailului. Ne angajăm să ne asigurăm de faptul că angajații și colaboratorii noștri vor gestiona datele cu caracter personal în mod corect și în conformitate cu prevederile legale. În acest scop susținem pe deplin și aderăm la principiile de protecție a datelor reglementate ca atare.

Cum folosim datele cu caracter personal

Prin intermediul sistemului de gestiune a datelor ne vom asigura de faptul că:

Nu vom păstra datele dvs pe perioadă nejustificată
• Vom valida acuratețea datelot deținute
• Persoanele ale căror date le vom utiliza vor avea posibilitatea exercitării drepturilor asupra acestora
• Vom revizui la intervale regulate modul în care gestionăm datele pentru a ne asigura că acest lucru este în conformitate cu reglementările
Sub ce formă sunt stocate datele mele personale de către NTT DATA ROMANIA?

Datele personale pe care le furnizați companiei NTT DATA ROMANIA sunt transmise pornind de la prezumția că acestea vor fi stocate în sistemele noastre sau ale organizațiilor care stochează sau procesează date pentru și în numele nostru. Datele dumneavoastră personale vor putea fi transferate și către compania mamă a NTT DATA ROMANIA sau companii afiliate, acestea putând include și companii non-membre UE. Sistemele utilizate de către NTT DATA ROMANIA precum și de către companiile cu care aceasta colaborează sunt protejate conform standardelor din industrie.

Dezvăluirea datelor

Nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal altor organizații cu excepția scopurilor pentru care ni le-ați furnizat sau pentru a ne supune sau a da curs unor solicitări de natură legală.

Securitatea datelor

Din păcate transmiterea de date prin intermediul internetului sau a rețelelor de tip wireless nu poate fi niciodată securizată 100%. Cu toate acestea NTT DATA ROMANIA folosește metode de securitate în conformitate cu standardele impuse de către industrie, politici, reguli și măsuri tehnice menite să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal, transmise către noi, de accesul neautorizat, utilizarea neconformă sau dezvăluire, modificări neautorizate, distrugere ilegală sau pierdere accidentală.

Date candidați (incluzând date transmise prin intermediul CV-urilor)

De regulă CV-ul dumneavoastră va conține date de identificare personală cum ar fi nume, prenume, adresa poștală, adresa de e-mail, număr de telefon, detalii cu privire la locul de muncă actual și cele anterioare. Există posibilitatea ca NTT DATA ROMANIA să obțină date cu caracter personal de la angajatorii dumneavoastră precedenți sau clienți pe care i-ați menționat în CV-ul dumneavoastră ca și persoane cărora li se pot solicita referințe, precum și prin intermediul cazierelor judiciare sau alte entități cărora le-ați dat consimțământul pentru folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal. NTT DATA ROMANIA nu poate fi trasă la răspundere cu privire la politica de confidențialitate a unor terți. Vom analiza CV-ul dumneavoastră precum și orice alte informații colectate în concordanță cu Politica de Confidențialitate pentru a vă determina calificările și abilitățile în vederea identificării organizației potrivite.

În vederea maximizării impactului politicilor de marketing, precum și a șanselor de identificare a unui post în conformitate cu expectanțele dumeavoastră NTT DATA ROMANIA are nevoie de ajutorul dumneavoastră pentru a ne asigura că datele pe care le deținem sunt acurate și actuale. De aceea vă rugăm să ne țineți la curent cu eventualele modificări care ar putea apărea. Aveți responsabilitatea în ceea ce privește transmiterea de date complete și acurate. NTT DATA își rezervă dreptul de a refuza păstrarea datelor cu caracter personal dacă există suspiciuni cu privire la validitarea acestora. Orice tip de cont sau profil pe care îl dețineți pe domeniul NTT DATA ROMANIA este securizat prin intermediul unei parole, respectiv doar dumneavoastră aveți acces la această informație.

Drepturile dumneavoastră

Ne vom asigura de faptul că vom desemna un responsabil cu privire la securitatea și protecția datelor. Momentan aceasta este persoana care vă poate oferi asistență în cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal. Prin intermediul utilizării acestei pagini web și transmiterii de date cu caracter personal vă exprimați consimțământul cu privire la această politică, precum și cu privire la colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal de către NTT DATA ROMANIA după cum este specificat mai sus.