NTT DATA Romania S.A. – Politica de confidențialitate

Data intrării în vigoare: 21 mai 2018

INTRODUCERE

NTT DATA Romania S.A. („Societatea” sau „noi”), care poate fi contactată la adresa de e-mail: data.protection [at] nttdata.ro, dorește să vă informeze cu privire la modul în care colectează, utilizează și divulgă date cu caracter personal de la și despre dumneavoastră prin intermediul acestui site web („Site-ul Web”) și al tuturor versiunilor mobile asociate (împreună „Serviciile Societății”), în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile privind protecția datelor.

În tabelul de mai jos se regăsește un scurt rezumat al prezentei Politici de confidențialitate. Pentru detalii suplimentare privind prelucrarea datelor de către Societate, se accesează link-urile din fiecare secțiune a rezumatului, pentru a vizualiza întregul conținut al Politicii de confidențialitate relevant pentru subiectul respectiv.

Întrebare Răspuns
1. Ce și cine face obiectul prezentei Politici de confidențialitate? Societatea acționează în calitate de operator asupra datelor cu caracter personal pe care le colectăm de la și despre dumneavoastră prin intermediul Site-ului Web și al Serviciilor.

Prezenta Politică de confidențialitate se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care utilizează Site-ul Web sau Serviciile Societății fără a fi înregistrați sau abonați.

Pentru mai multe informații faceți click aici

2. Ce tip de date cu caracter personal colectăm? Societatea poate colecta date de la și despre dumneavoastră.

Societatea colectează, în special, (1) date pe care le-ați furnizat de bună voie Societății, (2) date despre activitate și (3) informații partajate cu alte surse.

Cu toate acestea, nu colectăm informații financiare sau categorii speciale de date cu caracter personal (de exemplu date medicale sau judiciare).

Pentru mai multe informații faceți click aici

3. În ce mod utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Principalul motiv pentru care colectăm date despre dumneavoastră este acela de a vă permite să utilizați Site-ul Web sau de a vă furniza Serviciile, precum și de a vă facilita interacțiunea cu aceste servicii.

În prezent nu prelucrăm date în scopul transmiterii de oferte sau informații publicitare etc. În cazul în care vom dori acest lucru în viitor, veți primi o notă de informare în acest sens. Pentru mai multe informații faceți click aici

4. Pe ce temei utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal? Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în principal pentru a vă permite să utilizați Site-ul Web și Serviciile relevante.

De asemenea, datele dumneavoastră cu caracter personal trebuie colectate în mod obligatoriu pentru respectarea obligațiilor legale sau pentru a proteja interesele legitime ale Societății.

Refuzul de a furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a vă oferi Serviciile Societății sau acces la Site-ul Web, după caz.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în scopuri de marketing, veți avea întotdeauna dreptul să vă opuneți colectării.

Pentru mai multe informații faceți click aici

5. În ce mod vă prelucrăm datele cu caracter personal? Securitatea datelor dumneavoastră constituie o prioritate pentru noi. În acest scop, Societatea a implementat măsuri administrative, tehnice și fizice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, furtului și utilizării neautorizate, divulgării sau modificării.

Pentru mai multe informații faceți click aici

6. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal? Societatea poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu (i) furnizori de servicii, (ii) societățile noastre afiliate și (iii) autorități naționale, atunci când legislația în materie permite acest lucru.

Pentru mai multe informații faceți click aici

7. Sunt datele dumneavoastră cu caracter personal transferate în străinătate? Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări din cadrul Spațiului Economic European (SEE). În orice caz, ne vom asigura că sunt luate măsuri de securitate adecvate și potrivite pentru protecția datelor cu caracter personal, conform legislației în vigoare.

Pentru mai multe informații faceți click aici

8. Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal? Printre altele, aveți dreptul de accesare, integrare, actualizare, modificare și ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru mai multe informații faceți click aici

9. Ce se va întâmpla din data de 25 mai 2018? În 25 mai 2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) general privind protecția datelor 2016/679, care, printre altele, introduce drepturi suplimentare pentru persoanele fizice.

Pentru mai multe informații faceți click aici

10. Actualizări ale prezentei Politici de confidențialitate Societatea poate modifica sau actualiza prezenta Politică de confidențialitate și pentru a asigura conformitatea cu legislația aplicabilă.

Vă rugăm să consultați Data intrării în vigoare de pe prima pagină a acestei Politici pentru a vedea data ultimei revizuiri.

11. Cum pot contacta Societatea referitor la prelucrarea datelor mele cu caracter personal? Ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: data.protection [at] nttdata.ro

CE ȘI CINE FACE OBIECTUL PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Societatea este operatorul datelor cu caracter personal (definite drept informații care identifică o anumită persoană, precum numele și prenumele sau adresa de e-mail) pe

care le colectăm de la și despre dumneavoastră prin intermediul Site-ului Web și al Serviciilor Societății, care sunt prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici de confidențialitate.

Prezenta Politică de confidențialitate și Politica privind Cookie-urile se aplică tuturor utilizatorilor, inclusiv celor care utilizează Site-ul Web și Serviciile Societății fără a fi înregistrați sau abonați.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Societatea colectează (1) date pe care le-ați furnizat de bună voie Societății, (2) date privind activitatea, colectate atunci când accesați sau interacționați cu Site-ul Web sau cu Serviciile Societății, (3) Informații din alte surse. Societatea colectează în special următoarele date de la și despre dumneavoastră:

   1. Date pe care le-ați furnizat de bună voie Societății: datele dumneavoastră cu caracter personal (precum numele de familie, adresa de e-mail, organizația și numărul de telefon) pot fi colectate în cazul depunerii unei cereri prin intermediul formularului de contact pus la dispoziție pe Site-ul Web.
   2. Date privind activitatea. Atunci când accesați sau interacționați cu Site-ul Web sau Serviciile Societății, putem colecta anumite informații despre aceste vizite. De exemplu, pentru a vă permite conexiunea la Site-ul Web sau Serviciile Societății, serverele noastre primesc și înregistrează informații despre calculatorul, dispozitivul și browser-ul dumneavoastră, posibil și adresa dumneavoastră IP, tipul browser-ului și alte informații despre sistemele software sau hardware. Dacă accesați Site-ul Web sau Serviciile Societății de pe un telefon mobil sau alt dispozitiv, putem colecta identificatorul unic atribuit dispozitivului respectiv, date privind geolocația sau alte informații comerciale despre dispozitiv. Pot fi colectate și cookie-urile și alte tehnologii de urmărire (precum cookie-urile aferente browser-ului, pixeli, beacon-uri și tehnologie Adobe Flash inclusiv cookie-uri). Aceste tehnologii pot fi utilizate și pentru a colecta și stoca informații despre modul de utilizare a Site-ului Web sau a Serviciilor Societății, precum paginile pe care le-ați vizitat, conținuturile vizualizate, căutările inițializate și reclamele pe care le-ați urmărit. Pentru informații suplimentare consultați Politica noastră privind cookie-urile .
   3. Informații din alte surse. Informațiile pe care le colectăm pot fi completate cu informații din alte surse, precum informații publice din rețele de socializare și surse disponibile comercial.

Atunci când informațiile colectate de la sau despre dumneavoastră nu vă identifică direct sau indirect ca persoană specifică, putem utiliza informațiile respective în orice scop sau le putem partaja cu părți terțe, în măsura permisă de legile și reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor.

Societatea nu colectează:

   • Informații financiare de la un furnizor de servicii de plată: în unele situații, putem utiliza un serviciu de plată neafiliat pentru a vă permite achiziționarea unui

produs sau efectuarea unei plăți. În acest caz, informațiile pe care le furnizați vor face obiectul politicii de confidențialitate a serviciului de plată, nu al prezentei Politici de confidențialitate.

   • Categorii speciale de date cu caracter personal: vă rugăm să nu ne transmiteți și să nu ne divulgați informații care aparțin unor categorii speciale de date cu caracter personal (precum numărul de securitate socială, informații despre originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau de altă natură, date privind sănătatea, antecedentele penale sau apartenența la sindicate) pe sau prin intermediul Site-ului Web, al Serviciilor Societății sau în alt mod.

Servicii conexe Serviciile Societății pot avea legături cu site-uri operate de societăți neafiliate și pot include reclame sau oferi conținuturi, funcționalități, jocuri, buletine informative, concursuri/trageri la sorți sau aplicații dezvoltate și întreținute de societății neafiliate. Societatea nu este responsabilă pentru practicile de confidențialitate ale societăților neafiliate, și odată ce părăsiți Serviciile Societății și faceți click pe o reclamă trebuie să verificați politica de confidențialitate a celuilalt serviciu.

ÎN CE MOD COLECTĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrăm datele cu caracter personal colectate de la și despre dumneavoastră pentru:

   1. a vă permite să utilizați Site-ul Web și, după caz, pentru a vă furniza cele mai adecvate Servicii ale Societății;
   2. a evalua și îmbunătăți Serviciile Societății și funcționalitățile oferite;
   3. a vă asigura o experiență optimă pe Site-ul Web și în ceea ce privește Serviciile Societății, atât cele din mediul online cât și cele din mediul offline, oferind conținut relevant și interesant;
   4. a vă oferi servicii de suport clienți și a răspunde la întrebări;
   5. a proteja drepturile Societății și ale altora: în speță pot exista cazuri speciale în care Societatea poate divulga datele dumneavoastră cu caracter personal dacă consideră cu bună credință că divulgarea este necesară pentru (i) a proteja, pune în aplicare sau apăra drepturile legale, confidențialitatea, securitatea sau bunurile Societății, ale Societăților sale afiliate și ale angajaților, mandatarilor și contractanților acesteia (inclusiv punerea în aplicare a prevederilor contractuale și a condițiilor de utilizare); (ii) a proteja siguranța, confidențialitatea și securitatea utilizatorilor Site-ului Web și ai Serviciilor Societății sau a publicului larg; (iii) a proteja Societatea împotriva fraudei sau în scopuri de gestionare a riscurilor;
   6. a respecta legea sau procedura legală; sau (v) pentru a răspunde la întrebările publicului sau ale autorităților guvernamentale;
   7. a transmite – prin e-mail, SMS, telefon, rețele de discuții și de socializare – oferte, promoții și materiale de marketing privitoare la Site-ul Web și la Serviciile Societății, precum concursuri și alte activități promoționale organizate împreună cu o parte terță care poate fi găzduită pe Site-ul Web sau Serviciile Societății sau pe serviciile părții terțe respective;

Atunci când informațiile colectate de la sau despre dumneavoastră nu vă identifică personal, putem utiliza informațiile respective și în alte scopuri sau le putem partaja cu părți terțe.

PE CE TEMEI LEGAL PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile:

   • Secţiunii 3, literele a) – f) din prezenta Politică de confidențialitate este necesară pentru operarea Site-ului Web și furnizarea Serviciilor Societății, devenind astfel obligatorie din moment ce serviciile nu ar putea fi furnizate altfel; și
   • Secţiunii 3, litera g) din prezenta Politică de confidențialitate se realizează pentru urmărirea interesului legitim al Societății și al partenerilor săi contractuali. Această activitate de prelucrare a datelor nu este obligatorie și vă puteți opune în orice moment în modurile prevăzute în Secțiunea 11 din prezenta.

Pe de altă parte, prelucrarea în scopurile:

   • Secţiunii 3, litera g) este opțională, însă opunerea la această prelucrare atrage imposibilitatea de a vă conecta la contul rețelei de socializare din cadrul Site-ului Web sau Serviciilor Societății; sau ar atrage imposibilitatea Societății de a vă oferi informații generale de marketing sau comunicări în funcție de interesele și nevoile dumneavoastră și de a vă oferi servicii care poartă aceeași marcă.

Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopurile definite în Secțiunea 3, litera g), transmițându-ne o notificare la adresa: data.protection [at] nttdata.ro sau completând formularul online disponibil aici.

ÎN CE MOD VĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Prelucrarea datelor în scopurile definite mai sus se face atât prin mijloace electronice, cât și manuale, și este protejată prin măsuri adecvate de securitate. În acest sens, chiar dacă Societatea a implementat măsuri administrative, tehnice, de personal și fizice corespunzătoare pentru protecția datelor cu caracter personal aflate în posesia sa împotriva pierderii, furtului și a utilizării neautorizate, divulgării sau modificării, Societatea nu poate garanta excluderea tuturor riscurilor cibernetice posibile.

CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În vederea scopurilor prevăzute în Secțiunea 3 din prezenta Politică de confidențialitate, Societatea poate partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele categorii de destinatari situați pe teritoriul sau în afara teritoriului UE, în conformitate cu și în limitele prevederilor Secțiunii 7 de mai jos:

Furnizori de servicii externi cărora li s-au încredințat activități de prelucrare și care au fost desemnați drept persoane împuternicite în vederea prelucrării, în conformitate cu cerințele legislației aplicabile (de exemplu, furnizori de servicii cloud, alte societăți membre ale grupului, furnizori de servicii indispensabile pentru realizarea Serviciilor Societății și astfel, în mod exemplificativ și nu exhaustiv, societăți care furnizează servicii IT, experți, consultanți și avocați, și

Societăți afiliate, în calitatea lor de operatori de date sau persoane împuternicite în vederea prelucrării, a căror listă poate fi obținută contactându-ne la adresa data.protection [at] nttdata.ro

Autorități de stat competente pentru asigurarea conformității cu legislația în vigoare.

SUNT DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL TRANSFERATE ÎN STRĂINĂTATE?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări din cadrul Spațiului Economic European (SEE), în special [Germania și Regatul Unit]. Unele țări din afara Spațiului Economic European sunt recunoscute de Comisia Europeană ca asigurând un nivel corespunzător de protecție a datelor, conform cu standardele SEE. Lista completă a acestor țări este disponibilă la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en.

În scopurile transferului de date din țările SEE în țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, am implementat măsuri adecvate și corespunzătoare pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, și ne-am asigurat că transferul acestora se realizează în conformitate cu cerințele și obligațiile prevăzute de legislația în vigoare privind protecția datelor, precum clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană conform Articolelor 45 și 46 din Regulamentul general privind protecția datelor 2016/679 („GDPR”).

CE DREPTURI AVEȚI ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Dispuneți, în orice moment, de dreptul:

   1. de a obține confirmarea dacă datele dumneavoastră cu caracter personal există sau nu și de a fi informat cu privire la conținutul și sursa acestora, de a le verifica corectitudinea sau de a solicita integrarea, actualizarea sau modificarea datelor;
   2. de a solicita ștergerea, anonimizarea sau restricționarea oricăror date cu caracter personal prelucrate cu încălcarea legislației aplicabile; și
   3. de a vă opune prelucrării acestora, în toate situațiile, din motive justificate.

Cererile pentru exercitarea acestor drepturi pot fi transmise la adresa indicată în Secțiunea 11 din prezenta. Vă rugăm să menționați în cerere adresa dumneavoastră de e-mail, numele, domiciliul și numărul de telefon, specificând cu claritate care sunt informațiile pe care doriți să le accesați, modificați, actualizați, anonimizați sau ștergeți.

De asemenea, începând din 25 mai 2018 vor intra în vigoare drepturile suplimentare prevăzute în Secțiunea 9 de mai jos.

CE SE VA ÎNTÂMPLA DIN DATA DE 25 MAI 2018?

Începând din 25 mai 2018 intră în vigoare GDPR și prin urmare vor deveni aplicabile următoarele prevederi:

   1. Perioada de păstrare aplicabilă datelor dumneavoastră cu caracter personal

Societatea va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, așa cum sunt acestea definite în prezenta. În orice caz, datelor cu caracter personal prelucrate în scopurile indicate mai jos le corespund următoarele perioade de păstrare:

   • datele colectate în scopurile prevăzute în Secţiunea 3, literele a) – g) din prezenta Politică de confidențialitate se vor păstra pe durata necesară pentru a vă oferi acces la Site-ul Web sau pentru furnizarea Serviciilor Societății, plus orice termen de prescripție legal și aplicabil după finalizarea furnizării Serviciilor;

La încheierea perioadei de păstrare, datele cu caracter personal vor fi anulate, anonimizare sau agregate.

   1. Drepturi suplimentare

În plus față de drepturile prevăzute la alineatul 8 din prezenta și după intrarea în vigoare a GDPR, veți putea, în orice moment:

   1. să solicitați Societății limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:
   • Contestați corectitudinea datelor cu caracter personal, până în momentul în care Societatea ia suficiente măsuri pentru a le corecta sau verifica;
   • Prelucrarea este ilegală, însă nu doriți ca Societatea să șteargă datele;
   • Nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, însă dumneavoastră aveți nevoie de acestea pentru formularea, exercitarea sau apărarea unor acțiuni judiciare; sau
   • În cazul în care v-ați opus prelucrării în baza unor interese legitime, până se verifică dacă Societatea deține suficiente temeiuri legitime pentru a continua prelucrarea.
    1. să vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal;
    2. să solicitați ștergerea datelor cu caracter personal fără nicio întârziere nejustificată;
    3. dreptul la portabilitatea datelor (de a primi, spre exemplu, o copie electronică a datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă doriți să portați datele către dumneavoastră sau un alt furnizor), în baza consimțământului dumneavoastră sau a faptului că prelucrarea este necesară în vederea furnizării Serviciilor Societății, iar datele cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace automate;
    4. să depuneți o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

ACTUALIZAREA PREZENTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE

Societatea poate modifica sau actualiza prezenta Politică de confidențialitate și ca urmare a unor interpretări, decizii, opinii sau dispoziții diferite relaționate la GDPR. Vă rugăm să consultați Data intrării în vigoare de pe prima pagină a acestei Politici pentru a vedea data ultimei revizuiri. Orice modificare adusă acestei Politici de confidențialitate va fi disponibilă în momentul publicării versiunii revizuite pe Site-ul Web sau Serviciile Societății. În cazul unor modificări esențiale ale prevederilor acestei Politici de confidențialitate, prin care prelungim drepturile de utilizare a datelor cu caracter personal pe care le-am colectat deja de la dumneavoastră, veți fi notificat și veți avea opțiunea de a decide asupra utilizării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal.

DATE DE CONTACT

Pentru orice întrebări referitoare la prezenta Politică de confidențialitate, ne puteți contacta la următoarea adresă de e-mail: data.protection [at] nttdata.ro