2018 aduce schimbări majore în Codul Fiscal, fapt ce influentează în mod direct întreg business-ul românesc. Majoritatea fiind dictate de către directive europene, gândite în scopul de a alinia țările din Uniune la nivel fiscal, ele marchează începutul unui viitor fiscal ușor diferit în țara noastră: Ce inseamnă asta pentru întreprinderi?

TVA

Prima modificare ce marchează taxa pe valoare adăugată este una transpusă de către decizii ale Curții Europene de Justiție. Ea oferă dreptul autorităților fiscale de a anula dreptul de deducere a TVA pentru achizițiile de la furnizori cu comportament fiscal neadecvat. Cu toate astea, anularea deducerii se poate realiza doar dacă autoritățile au dovezi indubitabile, cum că societatea in caz știa sau ar fi trebuit să știe despre acțiunile frauduloase ale furnizorului.

TVA Split presupune defalcarea plății taxei pe valoare adăugată de restul prețului produsului/serviciilor. Cu toate acestea, utilizarea contului de TVA duce evident la dublarea costurilor operaționale în ceea ce privește comisioanele bancare de administrare a conturilor și a plăților. Dincolo de costuri și complicații, acest sistem este obligatoriu momentan numai pentru firmele cu datorii notabile la plata TVA sau care se află în insolvență.

Microîntreprinderi

Impozitul pe venit este de 10%. Totuși, fiind exceptate din sfera de aplicare a Directivelor Europene, microcompaniile nu vor putea beneficia de regimul fiscal favorabil prevăzut de ele (de exemplu, veniturile din dobânzi, redevențe sau dividende).

Impozit pe marfă

Ca taxa locală, impozitul creste cu 7% pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală autorizată egala sau mai mare de 12 tone.

Impozitul la ieșire

Pentru transferul întreg sau parțial într-un alt stat al activității unei societăți, contribuabilii vor fi supuși unui impozit pe profit de 16%.

Societăți străine controlate

Avem noi reguli privind impozitarea societăţilor străine controlate. Un contribuabil va trebui să includă în baza sa impozabilă din România venitul nedistribuit al societății străine controlate, proporţional cu participaţia sa în aceasta, provenit din: dobânzi, redevenţe, dividende şi venituri din transferul titlurilor de participare, venituri din leasing financiar, venituri din activităţi de asigurare, activităţi bancare sau alte activităţi financiare, etc.

Regula antiabuz

O regulă generală ce devine aplicabilă în cazul în care o societate dă curs unor demersuri care nu sunt oneste, în scopul obținerii unui avantaj fiscal față de concurența ei.