1. Siguranţă în manevrarea informaţiilor

Caracteristicile tehnice ale Clarvision asigură protecţia maximă a datelor din sistem. Existenţa mai multor niveluri de acces a utilizatorilor garantează siguranţa manipulării datelor; fiecare angajat din întreprindere are anumite drepturi de citire, scriere sau ştergere, ceea ce nu permite deteriorarea şi accesul necontrolat la informaţiile diferitelor departamente.

 

  1. Sortarea calitativă a informaţiei

Informaţia, cea mai importantă sursă a competitivităţii organizaţiei, trebuie utilizată eficient. Într-un mediu de lucru tot mai dinamic, caracterizat printr-un timp de reacţie scăzut şi prin creşterea responsabilităţii individuale, accesul la informaţiile utile în cel mai scurt timp reprezintă garanţia reacţiei imediate, în timp real, la schimbare. Sistemul vă dă posibilitatea să găsiţi instantaneu exact informaţia de care aveţi nevoie cu privire la un anume angajat, fără a pierde timp preţios cu căutarea dosarelor în cadrul mai multor departamente.

 

  1. Promptitudine şi reacţie imediată

Sistemul asigură procesarea rapidă a datelor introduse, permiţând cunoaşterea în orice moment a rezultatelor şi monitorizarea  stadiului de evoluţie a proceselor din întreprindere. Permite managerilor de la orice nivel ierarhic să reacţioneze în timp real la informaţiile semnalate de sistem şi la cererile din partea clienţilor prin luarea deciziilor potrivite.

 

  1. Flexibilitate şi trasabilitate

Sistemul se adaptează perfect necesităţilor de schimbare ale întreprinderii, impuse de dinamica mediului concurenţial în care evoluează aceasta. Modificările legislative survenite ulterior sunt uşor de înglobat în sistem, precum şi extinderea ulterioară a funcţionalităţilor la cererea expresă a utilizatorilor. Puteţi cunoaşte cu exactitate tot ceea ce se întâmplă în întreprindere, şi în special în procesul de producţie – până la obţinerea produsului finit şi vânzarea acestuia la clienţi. Prin referenţierea documentelor (preluarea automată a datelor dintr-un document în documentele aferente proceselor succesive ), fluxul circulaţiei lor este uşor de urmărit în timp real. Vă puteţi planifica şi urmări resursele, astfel încât acestea să fie exploatate într-un mod optim. Veţi obţine creşterea controlului şi a vizibilităţii proceselor întreprinderii.

 

  1. Alocarea resurselor umane şi de timp pentru activităţi direct generatoare de plusvaloare

Clarvision asigură prelucrarea automată a multor informaţii, generând liste şi rapoarte, sarcini care sunt consumatoare de timp şi resurse dacă sunt încredinţate spre executare personalului din întreprindere. Astfel, puteţi redirecţiona resursele umane şi de timp spre activităţile direct productive, rezultatul imediat fiind sporul de productivitate.

 

  1. Reducerea substanţială a erorii umane

Prin automatizare, sistemul asigură acurateţea datelor. Angajaţii nu vor fi mai fi nevoiţi să introducă aceleaşi date de mai multe ori (toate documentele şi informaţiile sunt introduse o singură dată în sistem), ceea ce înseamnă implicit diminuarea considerabilă a erorilor datorate neglijenţei, nepriceperii sau neatenţiei acestora. Informaţia furnizată de sistem va avea un nivel calitativ ridicat, prin eliminarea inconsistenţelor între diferitele surse de date.

 

  1. Reducerea costurilor

Printr-o mai corectă gestiune a resurselor productive se pot simplifica şi îmbunătăţi activităţile din întreprindere, iar calculaţiile de costuri realizate de sistem vă oferă posibilitatea de a monitoriza îndeaproape procesele mari consumatoare de resurse. Fluxurile aprovizionării şi producţiei se vor desfăşura după modelul “Just In Time” – reducerea la minimum a stocurilor şi a capitalului imobilizat în stocuri. Preluarea de către sistem a multor sarcini dificil de realizat de către angajaţi generează economisirea resurselor (materiale, timp, mână de lucru) şi reorientarea acestora spre acele activităţi unde sunt strict necesare.

 

  1. Creşterea productivităţii şi a eficienţei

Mai buna repartizare a sarcinilor de muncă şi economisirea de resurse se vor concretiza în sporuri de productivitate. Prin interpretarea semnalelor din partea sistemului, managerii vor fi capabili să identifice procesele deficitare şi să acţioneze în direcţia eficientizării pe termen mediu şi lung a acestora.

 

  1. Optimizarea şi integrarea proceselor din întreprindere

Centralizarea datelor din toate departamentele întreprinderii într-o singură bază de date duce la accesarea operativă şi facilă a informaţiilor. Gestionarea atentă a fluxului de informaţii atât în interiorul cât şi în exteriorul companiei şi operativitatea în luarea deciziilor sunt consecinţe directe ale integrării proceselor şi a îmbunătăţirii funcţionale a lor în urma implementării sistemului informatic integrat..

 

  1. Funcţionarea afacerii la parametri ridicaţi de competitivitate

Avantajele enumerate mai sus se concretizează în creşterea competitivităţii întreprinderii. Sistematizarea activităţilor productive şi auxiliare permite managerilor focalizarea atenţiei spre identificarea de noi oportunităţi pe piaţă, în direcţia extinderii sau a diversificării portofoliului de clienţi, şi spre găsirea de noi avantaje competitive.