Într-o eră digitală marcată de automatizare, singura soluție viabilă și eficientă de gestiune salarială rămâne cea informatică. Astfel, Clarvision Salarizare vine cu aceste 10 beneficii care transformă complet ziua de salarizare pentru firme.

 

  1. Siguranţă în manevrarea informaţiilor

Caracteristicile tehnice ale sistemului informatic Clarvision Salarizare asigură protecţia maximă a datelor din sistem. Existenţa mai multor niveluri de acces a utilizatorilor garantează siguranţa manipulării datelor; fiecare angajat având anumite drepturi de citire, scriere sau ştergere, ceea ce nu permite deteriorarea şi accesul necontrolat la informaţii.

  1. Sortarea calitativă a informaţiei

Informaţia, cea mai importantă sursă a competitivităţii organizaţiei, trebuie utilizată eficient. Într-un mediu de lucru tot mai dinamic, caracterizat printr-un timp de reacţie scăzut şi prin creşterea responsabilităţii individuale, accesul la informaţiile utile în cel mai scurt timp reprezintă garanţia reacţiei imediate, în timp real, la schimbare. Sistemul vă dă posibilitatea să găsiţi instantaneu exact informaţia de care aveţi nevoie cu privire la un anume angajat, fără a pierde timp preţios cu căutarea dosarelor în cadrul mai multor departamente.

  1. Promptitudine şi reacţie imediată

Sistemul asigură procesarea rapidă a datelor introduse, permiţând cunoaşterea în orice moment a situaţiei angajaţilor şi monitorizarea  timpului de muncă efectiv al acestora. Permite managerilor să reacţioneze în timp real la semnalele transmise de sistem, prin luarea deciziilor potrivite.

  1. Flexibilitate şi trasabilitate

Sistemul se adaptează perfect necesităţilor de schimbare ale întreprinderii, impuse de dinamica mediului concurenţial în care evoluează aceasta. Modificările legislative cu privire la calculul salarial, survenite ulterior, sunt uşor de înglobat în sistem, precum şi extinderea ulterioară a funcţionalităţilor la cererea expresă a utilizatorilor. Puteţi cunoaşte cu exactitate tot ceea ce se întâmplă în întreprindere legat de procesele de muncă – până la obţinerea produsului finit şi vânzarea acestuia la clienţi. Prin referenţierea documentelor (preluarea automată a datelor dintr-un document în documentele aferente proceselor succesive), fluxul circulaţiei lor este uşor de urmărit în timp real. Vă puteţi planifica şi urmări resursele umane, astfel încât acestea să fie angrenate în activităţile întreprinderii în cel mai optim mod. Veţi obţine creşterea controlului asupra proceselor din întreprindere printr-un management mai strict al resurselor organizaţiei.

  1. Alocarea resurselor umane şi de timp pentru activităţi direct generatoare de plusvaloare

Pachetul Clarvision Salarizare asigură prelucrarea automată a multor informaţii, generând liste şi rapoarte, sarcini care sunt consumatoare de timp şi resurse dacă sunt încredinţate spre executare personalului din întreprindere. Astfel, puteţi redirecţiona resursele umane şi de timp spre activităţile direct productive, rezultatul imediat fiind sporul de productivitate.

  1. Reducerea substanţială a erorii umane

Prin automatizare, sistemul asigură acurateţea datelor. Angajaţii nu vor fi mai fi nevoiţi să introducă aceleaşi date de mai multe ori (toate documentele şi informaţiile sunt introduse o singură dată în sistem), ceea ce înseamnă implicit diminuarea considerabilă a erorilor datorate neglijenţei, nepriceperii sau neatenţiei acestora. Informaţia furnizată de sistem va avea un nivel calitativ ridicat, prin eliminarea inconsistenţelor între diferitele surse de date.

  1. Reducerea costurilor

Prin urmarirea exactă a gradului de ocupare a resurselor umane în procesele productive se pot simplifica şi îmbunătăţi activităţile din întreprindere, având posibilitatea de a monitoriza îndeaproape procesele mari consumatoare de resurse.

  1. Creşterea productivităţii şi a eficienţei

O mai bună repartizare a sarcinilor de muncă şi implicit economisirea de resurse se vor concretiza în sporuri de productivitate. Prin interpretarea semnalelor din partea sistemului, managerii vor fi capabili să identifice procesele deficitare şi să acţioneze în direcţia eficientizării pe termen mediu şi lung a acestora.

  1. Optimizarea şi integrarea proceselor din întreprindere

Centralizarea datelor angajaţilor din toate departamentele întreprinderii într-o singură bază de date duce la accesarea operativă şi facilă a informaţiilor. Gestionarea atentă a fluxului de informaţii atât în interiorul cât şi în exteriorul companiei şi operativitatea în luarea deciziilor sunt consecinţe directe ale integrării proceselor şi a îmbunătăţirii funcţionale a lor în urma implementării sistemului informatic.

  1. Funcţionarea afacerii la parametri ridicaţi de competitivitate

Avantajele enumerate mai sus se concretizează, în ultimă instanţă în creşterea competitivităţii întreprinderii. Sistematizarea proceselor de muncă permite managerilor focalizarea atenţiei spre identificarea de noi oportunităţi pe piaţă şi spre găsirea de noi avantaje competitive.